Miután két szervezőnk Dr. Szabó A. Zsófia és Erdős Erik Robin idén részt vett és építette nemzetközi kapcsolatainkat a Transgender Europe (TGEU) kétévenként megrendezendő európai és közép-ázsiai konferenciáján (melyről itt olvashattok bővebben) Erdős Erik Robin személyes meghívást kapott az ernyőszervezettől egy brüsszeli tanulmányi kirándulásra, melyen a TGEU szervezői, romániai, lengyelországi, svédországi, Brazíliából Spanyolországba migráló, Etiópiából érkező Ausztriában élő, Szomáliából Németországba kivándorolt, Ugandából jövő Svédországban élő és magyarországi transz aktivisták képviselték közösségeiket.

A tanulmányút célja a tagországokban élő érintettek mindennapi tapasztalatainak átadása volt egy új, 2022. november 9-én az Európai Bizottság által előterjesztett törvényjavaslathoz, amely védettség alá helyezné a nemi identitást és a nemi önkifejezést is, ezzel adva egy erős és szilárd minimum mércét, küszöböt az Equinet tagjainak, a tagállamok jogegyenlőségi szerveinek működéséhez, hogy hogyan járjanak el a hozzájuk forduló biológiai nemüktől eltérő nemi identitású és vagy nemi önkifejezésű peresek diszkriminációs ügyeiben és hogy megelőzhessék az erre irányuló hátrányos megkülönböztetést.

Ez a törvényjavaslat már a szövegezés véglegesítésénél jár az Európai Bizottság törvényjavaslatai között, majd pedig felküldésre kerül az Európai Parlamenthez és az Európai Tanácshoz, akik megtárgyalják, hogy “visszaküldik-e” a Bizottsághoz módosításra vagy máris szavaznak róla.

A tanulmányút 2022. november 14. és 16. között zajlott Brüsszelben, ahol a magyar transznemű közösséget képviselve Erik egy Európai Bizottsági és három Európai Parlamenti ülésen számolt be a közösségünket sujtó jogfosztások hosszú soráról: kezdve az Egyenlő Bánásmód Hatóság függetlenségének megszűnésével, a hivatalos nem-és névváltoztatás 2020. májusi betiltásával, folytatva a minket is érintő orosz mintára alkalmazott propaganda-törvénnyel, amely kitiltja a civileket az iskolákból, beszélt a kormány gyűlöletkampányáról és az idei választásokkal egy időben történő genderellenes referendumról, továbbá említést tett a cisznők mellett a transznemű és nem bináris emberek testi önrendelkezését is sértő Szívhang-rendeletről és a közoktatás leépítéséről, a tanár-és diáksztrájkokról.

Kiemelte, hogy a magyar transz közösség még kevesebb civilek számára is elérhető eszközzel rendelkezik, mint jelenleg kikiáltott közellenség. Kifejtette, hogy az egymást ellenőrizni hivatott hatalmi ágak, de még az egyetlen magyar jogegyenlőségi szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatósága, (mely az Equinet, a tagállamok jogegyenlőségi szerveit tömörítő európai szerv tagja), sem kormány akaratától független módon jár el a diszkriminációs polgári ügyekben, s funkcióját vesztette.

A készülő törvény előrelépést jelenthet pár tagállamban, mint például Csehország vagy Románia, ahol az államvezetés még csak-csak tiszteletben tartja valamilyen formában a közösen megállapodott európai értékeket. 

Az Európai Unió elkezdte megszólítani tagországai civil aktivistáit minden területen és Brüsszelbe hívni, hogy számot adjanak az általuk képviselt marginalizált csoportok mindennapi életét erősen befolyásoló és ellehetetlenítő jogfosztásokról.

Az Európai Unió láthatóan nagyon is velünk van, tenni akar, támogató, de eredetileg nem erre lett kitalálva és mérete, szövevényessége is lassítja a munkáját.

Összegzésül mivel a hazai Egyenlő Bánásmód Hatósága az Alapvető Jogok Biztosa alatt üzemel, aki enyhén szólva sem független, ennek a törvénynek a magyar közegben vélhetően nem lesz hatása és mivel a média túlnyomó része a kormánypárt kezében van, amely erről aligha fog tényszerűen vagy ferdítések nélkül tudósítani, talán ezen a cikken túl máshol aligha találkozhattok majd a létezésének hírével. Ezért kérjük

beszéljetek róla és adjátok tovább akár kicsiben, egymás közt, hiszen az alulról jövő aktivizmus és a felbecsülhetetlen háttérmunka minden emberi jogi mozgalom vívmányainak alapköve.

%d bloggers like this: