A Prizma közösség rendezvényeinek házirendje

A Házirend mindig összhangban alkalmazandó a program helyszínének házirendjével (pl: zajkorlátobzás, résztvevők életkorára vonatkozó korlátozás, stb.).


A rendezvényről való kizárás a programszervező jogköre. A programszervező az a személy vagy szervezet, aki a programnál szervezőként van feltüntetve. A jelenlévő felelős programszervező a rendezvény kezdetén egyértelművé teszi, hogy ő a felelős a rendezvényért.

A Prizma közösség programjai nyilvánosok, részben nyilvánosak, vagy zárt körűek. Részben nyilvánosnak tekintendő a program, ha az egy specifikus csoport (például: rapidrandi nőknek; rapidrandi pánszexuálisoknak, workshop transzneműeknek) számára lett meghirdetve.

A programszervezőknek jogában áll kizárni a rendezvényről azt a résztvevőt, akik az alábbi szabályszegések valamelyikét elköveti:

  • A rendezvény szellemiségével ellentétes, a rendezvény többi részvevőjében esetleg félelmet keltő megnyilvánulásokat tesz (homofóbia, transzfóbia, rasszizmus, stb).,aki fenyegetőzik vagy erőszakos magatartást tanúsít;
  • Ilyen üzeneteket közvetítő jelképeket vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton, stb.;
  • A Prizma közösség manifesztójával (link) illetve a Budapest Pride manifesztójával (link) ellentétes szellemiségben szólal meg, nem tartja tiszteletben a rendezvény emberi jogi fókuszát, a többi résztvevőt védett tulajdonsága (szexuális orientáció, nemi identitás, nemi önkifejezés, etnikai hovatartozás, stb.) miatt sértő vagy megalázó megjegyzésekkel illeti;
  • A rendezvény célcsoportjával, az LMBTQIA+ közösséggel szemben előítéletesen viselkedik;
  • Akadályozza, zavarja a rendezvény menetét, az esemény kereteit nem tartja tiszteletben. Amennyiben a programszervező úgy határozta meg, hogy csak jelentkezés útján szólalhatnak fel a résztvevő, ennek megszegése a rendezvény megzavarásának minősül;
  • Aki korábban hasonló rendezvényt megzavart.
  • A programokon a kezdéskor megjelentekkel való egyeztetés értelmében a programszervezőnek jogában áll felvételeket készíteni.

A Prizma közösség célja az LMBTQIA+ közösség kulturális hagyományainak ápolása, a közösséget érintő kérdések megvitatása, a közösség erősítése. Aki az LMBTQIA+ közösség tagjaiban félelmet keltően, megalázóan, vagy emberi méltóságukat csorbítva nyilvánul meg vagy viselkedik, az a rendezvényről azonnal kizárható.

Emellett a programszervező bármikor szabadon dönthet úgy, hogy kizár egy résztvevőt, amennyiben a rendezvény zavartalan lebonyolítása, vagy a többi résztvevő biztonságérzete ezt megkívánja.